Asatidzah Pesantren Modern Al Muttaqien

Asatidzah adalah para pengajar / ustadzah yang mengajar dan mendidik para santri putri Pesantren Modern Al Muttaqien.

ASATIDZAH AKTIF

FOTONAMABIDANG AJARKETERANGAN
Ustadzah Siti Maidah
Ustadzah ChoiriyahTahfidz (Putri)
Ustadzah Tri Kurniawati
Ustadzah Humaira Azmi ShabihahIlmul Qur'an, Hadits, Nahwu (Amtsilati)
Ustadzah Sofiatul Hasanah
Ustadzah Ilmiatur Rosyidah
Ustadzah Suci Radita Pratiwi
Ustadzah Imadita Zahrah Wahidatur RohmahBahasa Arab
Ustadzah Nabila
Ustadzah WanatiAkhlakTaisirul Khallaq
Ustadzah Sari MursyidatunSharaf
Ustadzah Rika WahyuniTarikh Islami
Ustadzah Rezika Nurul Hikmah
Ustadzah Jamilah HasanImla'

ASATIDZAH NON-AKTIF

FOTONAMABIDANG AJARKETERANGAN
Ustadzah Siti Hajar
Ustadzah Umi Sarfiatun
Ustadzah Hidayatul Khoiriyah
Ustadzah Putri Lutun
Ustadzah Menik Handayani
Ustadzah Farkhatina A. Maulida
Ustadzah Dwi Untari
Ustadzah Akhyatul Mubarakah
Ustadzah Arini Amalia Shalihah
Ustadzah Fatimah
Ustadzah Rabiatul Adawiyah

Update : Maret 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*